Người khuân đá

Tác giả:
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 362
Kích thước 13x20 cm
Giá bìa: 105,000 đ

Tình yêu cuộc sống và đạo lý ở đời trong câu chuyện bếp lửa, chuyện

gia đình, chuyện của mọi người mà thấy đó chuyện của mình...

Hạnh phúc thay, ai yêu, và trong đêm tối thẳm

Đi tìm lòng tin và gặp được yêu thương

Vẫn với giọng văn triết nhẹ nhàng của Chuyện trò, Sợi tơ nhện,... cuốn

tản văn tiếp theo của GS. Cao Huy Thuần viết về tình yêu và cuộc sống

trong đạo lý ở đời, mở rộng giao lộ liên tưởng với nhiều chiều kích mới

mẻ và thấu đáo: “đạo đức Phật giáo không đặt trên tiêu chuẩn Thiện

Ác, mà đặt trên an vui và đau khổ (...) Lựa chọn ít đau khổ hơn là đạo

đức. Nhiều an vui hơn, là đạo đức”.

Tác phẩm được viết với giọng ngọt ngào văn chương mà thâm trầm

triết học. - Nhà Nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn