Sẻ con tìm bạn

Tác giả:
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 16
Kích thước 18.5x18.5 cm
Giá bìa: 10,000 đ

Câu chuyện kể về tình bạn dễ thương của Sẻ Con và Chuột Nhắt. Thông qua câu chuyện các bé sẽ hiểu được đặc điểm và thế mạnh của từng loài, và thế mạnh đó sẽ được phát huy ở những hoàn cành khác nhau và có thể trợ giúp lẫn nhau. Đó chính là nội dung của câu chuyện dễ thương này gửi đến các em.